Velkommen til vår hjemmeside!

Ventilasjon

Trykk på bildet for mer informasjon.

Les mer ...

Inneklima

Trykk på bildet for mer informasjon.

Les mer ...

Sentralstøvsuger

Trykk på bildet for mer informasjon.

Les mer ...

Norsk Boligventilasjon

Om oss

Norsk Boligventilasjon tilbyr tjenester til private og bedrifter i Akershus, Oslo, Østfold og Bærum. Vår bedrift har sentral godkjenning, denne tittelen gir deg som kunde trygghet for at du har valgt en håndverker med solid utdanning og praksis i faget. Vi er kun norske arbeidere og har per dags dato mange utførte oppdrag og fornøyde kunder. I disse tider med høye energipriser er en slik installasjon noe av det mest fornuftige en kan gjøre med tanke på å spare strøm. Våre maskiner gjenvinner minst 85% av varmen i huset, varmen distribueres tilbake til oppholdsrom i huset. Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet. Vi utfører alt av tradisjonelle montering og serviceoppdrag.

Ventilasjon

Ventilasjon

Hvorfor Ventilasjon

Å ha god ventilasjon er viktig både fra et helsemessig aspekt og for å holde boligen i god stand. Årsakene til dette er flere. En av de fremste årsakene til at det trenges en god ventilasjon er fukt. I hver husholdning produseres det en hel del fukt, og hvis den ikke ventileres bort kan det gi helsemessige problemer. Ettersom husstøvmidd trives godt ved høy luftfuktighet kan det f.eks. lede til utvikling av middallergi. Fukten kan også gi skader på boligen, i form av mugg, råte og sopp.

En annen årsak til behovet av god ventilasjon, er at mange materialer i nye boliger og møbler gir ifra seg stoffer som er skadelige for helsen, og som derfor må ventileres ut. Det samme gjelder for å få bort radongaser fra berggrunnen og for å forebygge heksesot.
Det finnes forskjellige løsninger for å ventilere boligen. På vår hjemmeside kan du lese mer om sentralavtrekk, balansert ventilasjon og komfyravtrekk.
Hvordan kan jeg vite om ventilasjonen ikke er bra?
Det finnes forskjellige indikasjoner på at ventilasjonen kan være utilstrekkelig, her er noen eksempel:
  • En stadig rand av dugg lengst nede på vinduene
  • Dugg som blir værende på speilet mer enn et kvarter etter dusjing
  • Dårlig lukt
  • Fuktskader i bygningen
  • Helseproblemer som hodepine, allergi og dårlig allmenntilstand

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er den ventilasjonsløsningen som monteres i nye boliger i dag.
Man begynte å montere denne typen ventilasjon allerede på 80-tallet, men først år 2007 blev det et krav fra myndighetene ved nybygg. Kravene kom blant annet fordi denne løsningen er energibesparende, da den gjenvinner ca 80% av varmeenergien fra avtrekksluften.
Hvordan virker det?
Gjennom et balansert ventilasjonsanlegg kontrollerer man både mengden tilluft og avtrekksluft, til forskjell fra et sentralavtrekk der man bare kontrollerer avtrekksluften. Ventilasjonsaggregatet består av en vifte som trekker ut brukt luft fra våtrom, kjøkken og tekniske rom. Det består også av en vifte som trekker luft utenifra og tilfører frisk, temperert luft til oppholdsrom, som soverom, stue og kontor. Tilluften passerer pollenfilter i aggregatet, innen den føres ut i oppholdsrom. I ventilasjonsaggregatet gjenvinnes varmen fra den brukte luften og overføres til tilluften. Dette gjør at den luften som føres tilbake til oppholdsrommene er oppvarmet.
Fordeler/ulemper
En stor fordel med balansert ventilasjon er at den gjenvinner varme, hvilket medfører minskede energikostnader. En annen fordel er at tilluften er temperert, derfor blir det ingen kald trekk, noe som bidrar det til et bedre inneklima. Videre er luften som tilføres boligen alltid ren, ettersom den passerer pollenfilter i aggregatet. Med et slikt ventilasjonssystem blir varmen også jevnt fordelt i boligen. Det finnes ingen direkte ulemper med et slikt system, utenom kostnader ved installasjon. Videre må filter skiftes regelmessig.
Er det mulig å gjøre om ett sentralavtrekk til balansert ventilasjon?
Det kan være mulig å bruke kanalsystemet fra et sentralavtrekk hvis man ønsker å installere et balansert ventilasjonsanlegg. Forutsetningen er at kanalene ikke er for gamle og i for dårlig stand, samt at de ikke er for små i diameter. Det er viktig sjekke kanalene før en installasjon, eventuelt rense og reparere dem. Det er også viktig at man isolerer alle kanalene i kald sone, som for eksempel loftet, på grunn av varmegjenvinningen og fare for kondens.
Vi har forskjellige aggregater og kan hjelpe deg i valget, Velkommen til å kontakte oss!

Krav til ventilasjon

I følge §8.34.2 i veiledningen til forskriften til PBL skal det samlede avtrekk i boliger sikre tilførsel av uteluft på minimum 0,5 luftvekslinger per time.
Det vil si at all luft i boligen skal skiftes hver annen time. Boliger i områder med liten luftforurensning kan ha naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon. Ventilasjonsanlegget skal ha avtrekkskanaler fra kjøkken, bad, WC og vaskerom og tilluftventiler i yttervegg samt vinduer som kan åpnes. I tillegg stilles det krav til frisklufttilførsel for soverom på 7 l/sek per person for boliger i slike områder. Ligger boligen i forurenset område, skal luften renses før den tilføres boligen. Dette kan gjøres ved balansert ventilasjonsanlegg med finfilter.
Selv om naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon kan benyttes i områder uten forurensning, kan det være vanskelig å overholde kravene til luftmengder fordi energibruken til oppvarming kan bli høy og fordi trekk fører til at beboere skrur ned ventilasjonen.

Inneklima

Inneklima

Godt inneklima er en utfordring

På grunn av krav til energisparing blir boligene våre gjort stadig tettere.
Det stiller krav til ventilasjon av boligene slik at vi for det første kan gi beboerne ordentlig inneklima, og for det andre beskytte bygningene mot skader som skyldes for høy luftfuktighet - f.eks. soppangrep.
Lovgivernes krav om stadig lavere energiforbruk kombinert med forventninger om tilstrekkelig ventilasjon utfordrer kravene til ventilasjonssystemet.
Derfor er det viktig å velge riktig løsning i stedet for å fokusere på billigste løsning.

Sentralstøvsuger

Sentralstøvsuger

En sentralstøvsuger består av en fastmontert sugeenhet med rør til sentrale punkter i boligen. Støvsugerslangen kobles til disse punktene. Luften som suges gjennom støvsugeren sendes ut av boligen, som regel gjennom en yttervegg.

Bedre inneklima
Siden mikropartikler følger med luften ut av boligen, er det med på å skape renere luft og ett bedre inneklima. En vanlig støvsuger blåser derimot ut luften inne i selve boligen, og fører med seg mikropartikler som forurenser luften. På grunnlag av dette har mange som lider av astma og allergi fått økt livskvalitet etter at de installert en sentralstøvsuger.
Komfort
Oftest finnes det bare et punkt på hver etasje hvor man kobler til støvsugerslangen. Punktet plasseres sentralt og med hjelp av den lange støvsugerslangen kan du støvsuge hele etasjen, og trenger ikke å dra rundt på en tung støvsuger i alle trapper og rom. Sentralstøvsugeren er videre støysvak, siden sugeenheten er plassert annet sted i boligen. På denne måten hører du mest lyden av luften som suser gjennom slangen. Siden sugeenheten er fastmontert har den en større støvbeholder enn en vanlig støvsuger, hvilket gjør at man trenger å skifte filterpose kun en til to ganger i året. Sentralstøvsugeren har også en større motor og får på denne måten en økt sugekraft i forhold til en vanlig støvsuger.
Feiebrett for sentralstøvsuger
Ved montasje av sentralstøvsuger kan man også montere et feiebrett, for eksempel nede i sokkelen på kjøkkenbenken eller i hallen. Man koster så smuler og støv frem til feiebrettet, åpner luken og det suges opp. Det er en meget praktisk løsning på steder i huset hvor det fort blir mye støv, og man ikke ønsker å dra frem støvsugerslangen hver gang.
Interessert?
Vi har lang erfaring med montasje både i nye og eksisterende boliger. Vi forhandler støvsugere av ulike størrelse og fabrikat. Ta kontakt så kan vi finne ut hvilken støvsuger og hvilket tilbehør som passer best i din bolig.

Kontakt oss

413 00 567
Skogveien 12, 1850 MYSEN
Orgnr 982 132 886